de tocht door de tijd

Op zoek naar een bestaan grijpen wij steeds weer in onze natuurlijke omgeving in, met een veranderend landschap als gevolg. Dit boekje gaat over de veranderingen, de levensloop zou je kunnen zeggen, van het landschap van het stroomdal van het Koningsdiep en de Boarn. En daarmee over de levensloop van haar bewoners.

Koningsdiep, Alddjip, Boorne of Boarn … al deze namen, Nederlands en Fries, horen bij de stroom die dwars door de Friese Wouden voert. Van Bakkeveen naar Jirnsum en Raerd, waar de Boarn ooit uitmondde in de Middelzee. Dit boekje wil de lezer met nieuwe ogen laten kijken naar het landschap van Koningsdiep en Boarn. Het is een geschiedenis in vogelvlucht, die hopelijk nieuw licht werpt op dingen waar je normaal nooit bij stil staat of die je achteloos passeert. Ontdekken begint met kennis. Pas dan ga je het landschap begrijpen, zien en waarderen. Besef je dat de Boarn de basis vormde voor de bewoning van dit gebied en dat die bewoners het landschap keer op keer naar hun hand zette.
Verandering was de constante in dit landschap, zou je kunnen zeggen. En ook de komende decennia zal het landschap, om te kunnen voldoen aan de eisen van de toekomst, opnieuw veranderen. Dat is op zich niet erg. Verandering hoeft niet alleen verlies te betekenen. Het landschap kan ook aan kwaliteit winnen. De vraag is hoe we die veranderingen vormgeven. Dit boekje wil daarbij tot inspiratie dienen.

De Tocht door de Tijd vormt onderdeel van De Tocht, een bijzonder ‘mienskipsproject’ van de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn i.s.m. bewoners uit Bakkeveen, Beetsterzwaag, Nij Beets, Aldeboarn, Akkrum en Jirnsum. In De Tocht – georganiseerd in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 – wordt het stroomdal van Koningsdiep en Boarn voor het eerst als eenheid gepresenteerd. In de vorm van een theatrale busreis, een route app en dit boekje.

De Tocht door de Tijd, Koningsdiep – Boarn is uitverkocht. De Stichting Beekdallandschap Koningsdiep |de Nije Boarn overweegt een hernieuwde druk ter gelegenheid van Arcadia 2022 , Leeuwarden Fryslân 2018-2028.