14

beeldenroute landgoed olterterp

14

startpunt:

Huize Olterterp

Van Harinxmaweg 17

9246 TL Olterterp

coördinaten:

lat: 53.06532

lng: 6.09867

In deze route komen twee elementen samen: de historie van Landgoed Olterterp en de Beeldenroute. Landgoed Olterterp is tegenwoordig namelijk bevolkt met een bont gezelschap van personages uit Friese mythen en sagen. Sommige hebben echt bestaan, andere zijn aan de fantasie ontsproten.

De verhalen bij deze personages, die zijn uitgezaagd in oude bomen, staan in het boekje ‘Als Bomen Konden Spreken’. In het Nederlands én het Fries.

Op deze website beginnen we de Beeldenroute bij Huize Olterterp, maar u kunt de route ook omgekeerd lopen en beginnen bij hotel-restaurant Het Witte Huis.

over Landgoed Olterterp

Play Video
Play Video

over het Groote Boschpark en haar thematische wandelroute

 

de route van beeld 19 naar beeld 1

fostedina (19)

Fostedina was een Friese koningsdochter, genoemd naar Fosete, de god der gerechtigheid. Het volk hield van Fostedina; de mensen spraken met eerbied over haar deugden en haar schoonheid.

de twaalf apostelen (18)

Op dezelfde plek als de oorspronkelijke bomengroep ‘de twaalf apostelen’, door Van Boelens aangeplant in de 19e eeuw, is in 2017 een nieuwe bomengroep aangeplant. Ook nu weer in een cirkel van 12 beuken.

rommert de houtsnijder (17)

Het late middaglicht sluipt langzaam de werkplaats binnen. Rommert zit met z’n hoofd tussen de handen op een krukje. Dagen is hij bezig geweest, maar het wil niet. Hij kijkt naar de houten panelen die tegen de achtermuur staan. Het moet lukken, het moet, mompelt hij en sloft naar de deur.

uilenest (15) en beppekelder (16)

het spook van de langesloot (14)

Bij de Langesloot, niet ver van Earnewâld, was het niet pluis. Bij mist en vooral ‘s nachts spookte het daar flink, zo vertelde men. Het was de geest van de smid van Earnewâld, die daar lang geleden ergens moet zijn verdronken.

grutte pier (13)

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Pier Gerlofs van Donia. De meeste mensen kennen mij als Grote Pier of Grutte Pier. Ik leefde lang geleden, zo tussen 1480 en 1520. Ik ben een van de meest beroemde Friezen uit de geschiedenis. En daar ben ik trots op. Hoe dat zo gekomen is?

koning redbad (12)

Maak een buiging want je ontmoet een koning. Dit is Redbad, koning van de stam der Friezen. Zo’n 1300 jaar geleden was hij de baas over het heidense Friesland.Van dat Friesland is geen spoor terug te vinden. We weten heel weinig van Redbad of Radboud. Hij zou in het jaar 719 gestorven zijn.

bernlef, de blinde bard (11)

Een man op een paard met een instrument in zijn handen. Dat moet een rondtrekkende zanger zijn.Alles lijkt normaal, maar kijk eens goed naar zijn ogen: hij is blind. Het is de beroemde bard en dichter Bernlef.

bonifatius (10)

Zijn naam is al in de boom gekerfd: Bonifatius. Deze bisschop leefde heel lang geleden, zo ongeveer van 689 tot 754. Hij werd in Engeland geboren en was in de katholieke kerk een belangrijk persoon. Dat is goed te zien: in zijn linkerhand heeft hij een staf met een kruis er op. Deze man was een christen, hij gelooft in één god: Christus.

het vrouwtje van stavoren (9)

In Stavoren staat de weduwe ongeduldig op de kade te wachten. Als de schipper trots vertelt wat de lading is, wordt ze kwaad. Tarwe?! Dat is vreten voor mijn varkens. Aaan welke kant van het schip heb je het graan geladen? Aaan stuurboord, vrouwe! Smijt dan buiten de haven onmiddellijk alles over bakboord in zee, commandeert ze.

rixt van het oerd (8)

Op Ameland woonde lang geleden de weduwe Rixt. Verstoten door de eilanders vertrekt ze met haar zoontje Sjoerd naar Het Oerd, het oostelijk duingebied. Daar leven ze in armoede. Hun onderdak is een schamele hut. Wat op het strand aanspoelt is voor hen. De eilanders noemen haar de heks van Het Oerd.

magnus vaandeldrager (7)

Deze krijger zal je waarschijnlijk niet bekend voor komen. Toch speelt hij een belangrijke rol in een aantal Friese sagen: volksverhalen van lang geleden, uit het heldentijdperk, zo tussen de 3e en de 10e eeuw. Niemand weet wat er waar van is.

hand en uil (6)

 

kluizenaar ket (5)

Het was in de 19e eeuw mode om op landgoederen bijzondere gebouwtjes neer te zetten: hermitages of kluizenaarshutten. De hermitage op Landgoed Olterterp wa sonbewoond. Toch was er wel een iemand aanwezig. De Drachtster onderwijzer Ket hield er in het begin van de 20e eeuw af en toe zitting.

gjalt & gjalt (4)

Er waren eens drie broers.. Die gingen de wereld in om rijk te worden. Ze namen ieder drie daalders mee. Op een nacht kwamen ze bij een kerkhof. Daar stond een doodskist. Twee broers werden bang en bleven buiten het hek. Gjalt, de jongste, zei: we moeten die kist begraven voor de zon opgaat.

vingerwijzing (3)

twee advocaten (2)

Wie na zonsondergang het Olfertsveld tussen Olterterp en Beetsterzwaag overstak, hoorde vaak stemmen, dronken gelach en voetstappen zonder dat er iemand te zien was. Ook rijtuigen en ruiters konden niet ongestoord voorbij gaan. Men wist wie daar rondspookten: twee boze advocaten

klaas kunst (1)

Veel meer dan een doorsnee duivelbanner was Klaas Gerrits Wieringa (1673-1741) niet. Klaas was een boer, kon uitstekend rekenen en had door zelfstudie verstand van wis-, natuur- en sterrenkunde. Men zegt dat hij ook actief was als landmeter.

hotel restaurant Het Witte Huis

eindpunt:

hotel restaurant Het Witte Huis

Van Harinxmaweg 23

9246 TL Olterterp

coördinaten:

lat: 53.067181579

lng: 6.105221416

14