10

map 10
van olterterp naar ureterp

10

startpunt:

Het Witte Huis

Van Harinxmaweg 23

9246 TL Olterterp

coördinaten:

lat: 53.067151029

lng: 6.105220911

Vanaf Het Witte Huis loopt u een stukje van de Beeldenroute van Landgoed Olterterp om vervolgens af te slaan naar het gehucht Heidehuizen. U kruist het Koningsdiep, wandelt door de natuur in de Poasen en een van de parels van het stroomdal: het Wijnjeterper Schar. Via De Marschen, ook nog zo’n oud restje beekdalnatuur, bereikt u via het Koningsdiep de velden. Op weg naar Ureterp.

Wandelknooppunten: 75 – 89 – 81 – 80 – 82 – 24 – na de Poostbrug LA over het schouwpad over de rechteroever tot aan het informatiepaneel, vervolgens LA over het betonpad door het weiland route volgen naar het Poëziepad door het Wijnjeterper Schar – 33 – 39 – 38 – 31 – 93 – 99 – 67 – 32.

knooppunt 75

Hotel Restaurant Het Witte Huis staat op de plek van de vroegere herberg en ‘uitspanning’ Het Witte Huis, waar kelder en keuken volgens een 19e eeuwse bezoeker goed gevuld waren, en waar men zich onder de lindebomen tegoed kon doen aan versnaperingen. Voor 1883 deed Het Witte Huis dienst als verblijf en jachtkamer van de adellijke familie Van Boelens, eigenaar van Landgoed Opterterp.De deels ronde vorm van het tegenwoordige Witte Huis is geïnspireerd op die koepelvormige jachtkamer.

van knooppunt 75 naar 89
van knooppunt 89 naar 82

over de beeldenroute van Landgoed Olterterp

Play Video
knooppunt 82

Heidehuizen

Het gehucht Heidehuizen was onderdeel van Landgoed Olterterp, destijds een van de grootste landgoederen van Nederland. Tegenwoordig hoort Heidehuizen bij Landgoed Lauswolt-Olterterp, bezit van a.s.r.

van knooppunt 82 naar 24
knooppunt 24

Poostbrug. Mijmeringen van Jac. P. Thijsse over het beekdal Koningsdiep

 

Play Video
van knooppunt 24 naar 34
Play Video

over de Poasen: nieuwe natuur langs het Koningsdiep

 

van knooppunt 33 naar 39

over het Wijnjeterper Schar, een van de parels van het Beekdal Koningsdiep

 

Play Video
van knooppunt 31 naar 93

de Marschen, overblijfsel van een voorbije tijd

 

van knooppunt 93 naar 99

het Koningsdiep

knooppunt 99

een familieverhaal over de ontginning van de heide

Willem en Grietje de Jong trouwden in 1917 in Beetsterzwaag. Ze woonden bij Willems ouders in, op de boerderij. Maar al gauw moesten ze op zoek naar een ander onderkomen. Willems broer Hendrik, de oudste van de kinderen, ging ook trouwen en volgens oud gebruik kwam de oudste zoon op de boerderij. Zo kwamen Willem en Grietje terecht in de Mersken. Daar kon je voor een geschikte prijs stukken heideland kopen.

Willem de Jong heeft zijn boerderij zelf gebouwd en de heide zelf ontgonnen. Dat was het beste wat hij kon doen. Een boerderij huren of kopen, was een garantie voor een faillissement. De huren waren te hoog en de opbrengsten te laag. Het was typisch voor die tijd dat veel heide werd ontgonnen. Met de komst van kunstmest kon je van de arme heidegronden beter weide en bouwland maken. De ontginningen gebeurde grotendeels machinaal, met stoomtractie.

Maar ook het handwerk ontbrak niet, zoals met kruiwagens en kiepkarren. In het familieboek schrijft Jan, de vierde zoon van Willem en Grietje: “Op kaarten uit begin 1900 is het gehele gebied ten zuiden van de Buitenweg nog allemaal heide. Alleen een strook hooiland langs het Alddjip was al in percelen gedeeld. De heide is dan nog een groot veld met waterlossingen en meest kromme paden vanaf de Buitenweg. Die paden werden gebruikt door boeren uit Ureterp om naar het land langs het Alddjip te komen. Toen Willem en Grietje in 1922 naar de Mersken gingen, was er al heel wat heide ontgonnen.

knooppunt 32
Play Video

over Ureterp, dorp aan ‘het uiteinde’

eindpunt:

Weibuorren, Ureterp

coördinaten:

lat: 53.095470049

lng: 6.172401529

10