ondernemers participatie

Wij vinden het Beekdal van het Koningsdiep een onondekte parel die, vanuit het oogpunt van recreatie en toerisme, veel meer potentie heeft dan nu wordt benut. Met deze website hebben wij vooral een uitnodigend, visueel beeld willen geven van het gebied. Een beeld dat mensen prikkelt om het Beekdal Koningsdiep te bezoeken en te verkennen. Onze website trekt momenteel gemiddeld 600 unieke bezoekers per maand, ook uit het buitenland!!

Deze keuze had wel tot gevolg dat we niet alle bedrijven op het gebied van horeca, recreatie en toerisme konden presenteren - daarvoor ontbrak het ons eenvoudig aan de middelen. Waar mogelijk linken we naar allerhande sites met relevante informatie over het Beekdal Koningsdiep. Maar dan nog vallen er bedrijven buiten de boot en dat is jammer. Daarom roepen wij alle (verhuur)bedrijven, bijzondere winkeltjes, campings, hotels, B&B's en café-restaurants in de (directe omgeving van) de plaatsen of routes op deze site op: meld uw bedrijf aan bij www.friesland.nl. en liefst met een aantrekkelijke foto! Deze website beschikt over interactieve kaarten en doordat wij met deze site linken, komt de geïnteresseerde toerist altijd bij u terecht. NB: Koningspadroutes in het westelijke deel van het beekdal, rond Aldeboarn en Akkrum, zijn in de maak. Uiteraard is het ook heel belangrijk dat u, via uw site, met onze site linkt. Uw bezoekers zullen graag willen zien wat de streek nog meer te bieden heeft. Wij hopen dat u meedoet!

In 2018 – we zijn volop bezig met fondsenwerving – hopen we De Tocht te realiseren – zie pdf bij Mienskip / bewoners. De Tocht, zowel de route app als de (bus)tochten langs de reeks muziek en theatervoorstellingen, biedt een prachtige kans om het beekdal, samen met horeca en recreatieondernemers bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. LF2018 heeft De Tocht al in het nieuwste programmaboekje opgenomen: een mooie reclame! 
Samen met It Lege Midden, een coöperatie van agrariërs die zich bezighouden met agrarisch natuurbeheer, doen we een verkenning in het gebied Aldeboarn / De Deelen. In het kader van de uitvoering van de Veenweidevisie moeten de waterpeilen in dit gebied omhoog en de vraag is: wat betekent dit voor de (manier van) boeren? Kan de uitvoering van de Veenweidevisie – op het eerste gezicht nadelig voor de boer – een prikkel vormen voor het verkennen van andere manieren van doen? Manieren van ondernemen die niet alleen voor de boeren een (economisch) duurzame toekomst opleveren, maar ook voor de bewoners en ondernemers in de omliggende dorpen, én voor het landschap en de natuur. En bovendien: hoe kun je ruimte creëren om een dergelijke transitie mogelijk te maken?