DOWNLOADS

Koningspad XL Wandelkaartenset Etappes

Eindrapport Landschapsinventarisatie stroomdal Koningsdiep | Boarn, 2018

Eindrapport De Tocht, project in het kader van LF-2018, 2019

PDF van het boekje De Tocht ... door de Tijd, uitgegeven in het kader van het project De Tocht

Impressie De Tocht | LF2018

Presentatie Aldeboarn / De Deelen, project in het kader van de uitvoering van de Veenweidevisie, provincie Friesland

Beleidsplan Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn

Financieel Verslag 2018 Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn