onze stichting heeft ANBI status: een donatie voor onze projecten is van harte welkom

het koningsdiep: de NIJE boarn

landschapsinventarisatie

Richting geven aan toekomstige ontwikkelingen is in zekere zin stuurloos zonder kennis van heden en verleden. De landschapsinventarisatie heeft als doel om de huidige kwaliteiten van het stroomdal in kaart te brengen. Voor zo'n inventarisatie heb je specialisten nodig maar ook bewoners zelf. Zij bezitten kennis van veldnamen en bijzondere plekken, over markante (oud) bewoners en bijzondere gebeurtenissen. Zo beschouwd fungeert de inventarisatie ook als ‘werkplaats van het collectieve geheugen’. In 2018 hebben wij de landschapsinventarisatie met vrijwilligers en de RUG afgerond. Maar dat was slechts een begin. We hopen dat we deze inventarisatie nog een professioneel vervolg kunnen geven.

landschapsbiografie

Tweede bouwsteen is een boek, een landschapsbiografie. Je kunt niet alleen de levensloop beschrijven van een interessant persoon, maar ook van een bijzonder landschap. Met het schrijven van de biografie van het landschap, beschrijf je de geschiedenis van de bewoners van dat landschap. Een landschap is immers (zeker in Nederland) resultaat van het samenspel tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. De landschapsbiografie kan de identiteit en reputatie van het stroomdal Koningsdiep | Boarn versterken. Het boek beschrijft de geschiedenis die in het landschap ligt opgeslagen én is een visitekaartje van de streek. Het maken van de landschapsbiografie staat nog steeds op onze verlanglijst!

activiteiten en events

Met en voor de Mienskip, dat is ons devies. Bewoners en ondernemers vormen het hart van al onze projecten. Hen willen we intensief betrekken bij het landschap waarin ze wonen en werken. We hebben al meerdere projecten gerealiseerd -groot en klein- en hopen dat er nog vele zullen volgen. De Landschapsinventarisatie; De Tocht, ter gelegenheid van LF2018; Aldeboarn / De Deelen, in het kader van de uitvoering van de Veenweidevisie; een cursus Landschapslezen; een Warm Welkom in Akkrum; filmvertoningen, een Argentijnse avond ... Al deze projecten zijn gericht op het prikkelen van de nieuwsgierigheid naar en betrokkenheid bij de eigen omgeving, op het ontdekken en genieten van de schoonheid van het landschap.

ontwikkelingsvisie

Ons streven is ook om echt ruimtelijke ontwikkelingen op gang te brengen. Dan heb je aan rapporten en inventarisaties niet genoeg. Dan zul je je met elkaar ook moeten buigen over vragen als: waar liggen kansen en waar ontstaan knelpunten? Hoe lossen we die op, terwijl we tegelijkertijd de kwaliteiten van het gebied benutten? Uit die puzzel moet een visie ontstaan die economie, samenleving, erfgoed en natuur samenbrengt. Een ruimtelijk beeld ook, dat de leidraad vormt voor toekomstige ontwikkelingen. Wat ons betreft zijn dat ontwikkelingen die zowel de kwaliteiten van het landschap versterken (en beleefbaar maken) als de economische vitaliteit van het gebied. In Aldeboarn / De Deelen kunnen we daarmee nu een begin maken.

met de MIENSKIP voor de MIENSKIP