onze stichting heeft ANBI status: een donatie voor onze projecten is van harte welkom

het koningsdiep: de NIJE boarn

landschapsinventarisatie

Eerste bouwsteen van dit project is een landschapsinventarisatie. Deze heeft als doel de huidige kwaliteiten van het beekdal in kaart te brengen. Voor zo'n inventarisatie heb je specialisten nodig, maar ook de bewoners zelf. Zij hebben kennis van veldnamen en bijzondere plekken, over markante (oud) bewoners en bijzondere gebeurtenissen. Om deze schat aan kennis boven tafel te krijgen organiseren we bewonersavonden, om het collectieve geheugen als het ware op te frissen. Het echte inventariseren, ook in het veld, wordt gedaan door bewoners die interesse hebben in natuur- en cultuurhistorie. Zij gaan aan het werk onder leiding van landschapshistoricus Esgo Kuiper en onder supervisie van Theo Spek, hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

landschapsbiografie

Tweede bouwsteen is een boek, een landschapsbiografie. Je kunt niet alleen de levensloop beschrijven van een interessant persoon, maar ook van een bijzonder landschap. En met het schrijven van de biografie van het landschap, beschrijf je de geschiedenis van de bewoners van dat landschap. Een landschap is immers (en zeker in Nederland) resultaat van het samenspel tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. De landschapsbiografie kan de identiteit en de reputatie van het beekdallandschap Koningsdiep versterken. Het boek beschrijft de boeiende geschiedenis die in het landschap ligt opgeslagen, en is een prachtig visitekaartje van de streek. Rijk geïllustreerd met kaarten en fraaie beelden van de meest bijzondere plekken en personen uit het Beekdal Koningsdiep.

activiteiten en events

Met het maken van een inventarisatie en een boek zijn we er nog niet. We willen dat het Beekdal Koningsdiep ook echt gaat leven voor mensen. Daarom willen we in 2017 en 2018 allerlei sociale en culturele activiteiten voor én met de bevolking organiseren. Wij denken aan: verhalenavonden, locatietheater en locatiekunst; aan foto en schilderijen tentoonstellingen; aan buitenonderwijs, lezingen, cursussen en een symposium voor ondernemers, overheden en natuurorganisaties. Ook willen we voor LWD KH 2018 een route app klaarhebben: de Boarn liep immers via de Middelzee, langs Leeuwarden naar de Waddenzee! Met al deze activiteiten willen we de bewoners zoveel mogelijk bij (de ontwikkeling van) het Beekdal Koningsdiep betrekken.

ontwikkelingsvisie

Ons streven is om ook echt economische en ruimtelijke ontwikkelingen op gang te brengen. Dan heb je aan rapporten en inventarisaties niet genoeg. Dan zullen we ons, samen met alle belanghebbenden in het gebied moeten buigen over vragen als: waar zitten voor partijen de knelpunten in het gebied? Hoe lossen we die problemen op terwijl we de kwaliteiten en potenties optimaal benutten? Uit die puzzel moet een visie ontstaan die economie, samenleving, erfgoed en natuur samenbrengt. Een ruimtelijk beeld ook, dat de leidraad vormt voor toekomstige ontwikkelingen. Wat ons betreft zijn dat ontwikkelingen die zowel de kwaliteiten van het landschap versterken (en beleefbaar maken) als de economische vitaliteit van het gebied.

WANDELGIDS KONINGSPAD XL

.

PITER WALK & PITER RUN

.

met de MIENSKIP voor de MIENSKIP.